3. mesto Tim - JJIF Grand Slam Pariz 2016

  • EP_2019
  • JJIF Grand Slam Pariz 2016 1
  • JJIF Grand Slam Pariz 2016 2
  • JJIF Grand Slam Pariz 2016