JJIF SECURITY SELF-DEFENCE

JJIF Security Self-Defence - Uporaba borilnih veščin za varnostne organe (varnostne službe, policija, pravosodni policisti, vojska). JJIF je razvila poseben progam uporabe ju-jitsa in drugih borilnih veščin za varnostne organe. Vadba se izvaja bodisi v kimonah bodisi v delovnih uniformah. Pri tem se uporablja vsa oprema, ki jo določeni pripadniki varnostnih organov imajo na razpolago (lisice, tonfa, razpršilec, teleskopska palica idr.). Tehnike in način izvedbe temelji na uporabi prisilnih sredstev, ki jih daje posameznih organom pozitivna zakonodaja. Prav tako se vadba prilagaja okoliščinam in delovnem okolju, v katerem posamezni pripadniki varnostnih organov izvajajo svoje delo. Za razliko od ostalih vidikov vadbe samoobrambe, ki temelji na silobranu, se pri vadbi pripadnikov varnostnih organov upošteva, da morajo za izvedbo posameznih nalog uporabiti fizično silo, pri čemer lahko uporabljajo tudi druga prisilna sredstva. 

Za udeležbo na treningih se morajo udeleženci izkazati z ustrezno službeno izkaznico. Vadba je organizirana, v kolikor se prijavi najmanj deset udeležencev. Dan in ura bosta določena naknadno v dogovoru z udeleženci. Treningi bodo potekali 1 x tedensko ali ob vikendih (sob. ned.).

V okviru JJIF so organizirana tudi posebna tekmovanja, na katerih tekmujejo samo pripadniki varnostnih sil po posebnem tekmovalnem sistemu. 

Trener Gorazd Toplak se že 29 let ukvarja s profesionalnim poučevanjem uporabe borilnih veščin za varnostne organe. Pridobil je tudi certifikat JJIF za izvajanje vadbe.

.